Tractatus Solipsos - Reconstructie van een filosofisch landschap

€ 15,00

Paperback ISBN 9789463421355

152 pag's

Auteur: Tejo Moerings

Deze bundel is de weerslag van een blog dat ik sinds 2013 bijhield. Verhalen, bespiegelingen en overdenkingen wisselen elkaar af met absurdistische vertellingen.
Het is echter niet zomaar een samenraapsel van gedachten en fantasievolle geschriften, dit boek beoogt iets anders. Ik hoop dat de lezer zo af en toe het gevoel bekruipt, zich in het wespennest van de hersenspinsels van een anekdotische krankzinnige te wanen en dan plots tot de indruk komt dat elke tekst op een bepaalde manier hout snijd.
Hoe dan ook, ondanks de absurditeiten, hoop ik wel een indruk te geven van mijn wereldbeeld van het tweede decennium van de 21e eeuw.